20200520 155156 1
 
mdo-logo-mask
mdo-logo-mask

MDO Group en haar dochterfirma's

MDO Technics (BE, NL, FR) - MDO Move & Software - MDO Utilities

Wij willen u graag op de hoogte brengen van onze historiek, aanpak, troeven én enkele fundamentele veranderingen binnen onze firma. De laatste 2 jaar hebben we op organisatorisch vlak verschillende zaken aangepast.

Kom in contact

Historiek

In 2005 werd MDO Techniek opgericht door eigenaar en zaakvoerder Peter Speecke. Het bedrijf richtte zich in eerste instantie voornamelijk op de montage, demontage en onderhoud van magazijnstellingen en andere logistieke oplossingen.

In 2015 trad zoon Ewout Speecke in het bedrijf als mede-zaakvoerder. Enige jaren later vervoegde ook zoon Sander Speecke hen als HR-verantwoordelijke en mede-zaakvoerder.

Doorheen de jaren kende het bedrijf een stevige groei en evolueerde naar een sterke KMO met een nadrukkelijk familiaal karakter, waarbij doorgedreven innovatie één van de absolute pijlers is. Het bedrijf kende een constante omzetgroei en ook de diversiteit aan diensten en producten breidde zich jaar na jaar uit.

Er werd in Nederland (2018) en in Frankrijk (2019) een afdeling van MDO Techniek opgericht om ook daar aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Om de klanten nog beter te kunnen bedienen, werd in 2019 beslist om MDO Techniek op te splitsen in enkele afdelingen met elk hun expertise en/of regio (MDO Technics, Move & Software). Daarnaast werd in 2020 een overname gedaan van een HVAC & binneninrichting bedrijf en werd MDO Utilities opgericht.

Filialen

Het algemene beheer komt in handen van MDO Group. De activiteiten van MDO Techniek worden voortgezet door MDO Technics. Door de grotere focus op internationalisering besloten we bij de opstart van MDO Group en haar dochterondernemingen om een Engelstalige naamgeving toe te passen.

Het doel is om al onze klanten te kunnen behelpen in een straal van 750 km rond Zottegem, waar onze hoofdzetel is. Dit maakt het mogelijk om landgrensoverschrijdend dezelfde services aan te bieden. MDO Group is momenteel werkzaam in de Benelux, Frankrijk én Duitsland.

Het hoofdkantoor van MDO Technics is in België te Zottegem, maar er is eveneens een vestiging in Nederland te Breda én sinds eind 2019 in Frankrijk te Boeschepe. Na een succesvolle start in Nederland besloot MDO Group immers een identieke onderneming op te richten in Frankrijk.

Daarnaast werden de dochterondernemingen MDO Move (industriële verhuisprojecten, digitaal magazijnbeheer en projectbegeleiding), MDO Software (magazijnapplicaties) en MDO Utilities (HVAC, sanitair, elektriciteit en binneninrichting) opgericht, die zich elk specialiseren in specifieke diensten. Zie verder voor meer informatie of neem een kijkje op hun respectievelijke website.

MDO Group to MDO Technics

Uw totaalpartner

Partner

MDO Group is een bevoorrecht partner van verschillende producenten en leveranciers van allerlei soorten opslagsystemen en magazijntoepassingen, zoals palletstellingen, legbordstellingen, platformen, bureelcabines, alsook dynamische opstellingen zoals mobiele stellingen, paternoster- en verticale liftsystemen.

Zo treedt MDO Group vaak op als schakel tussen u en de gekozen leverancier, maar door zijn onafhankelijke positie in de markt kunnen wij ook rechtstreeks als hoofdaannemer fungeren voor de eindklant.

In het algemeen kan MDO Group een totaaloplossing voor u voorzien in uw magazijn. Naast de montage en demontage van nieuwe opslagsystemen (MDO Technics) kunnen wij u bijstaan bij eventuele elektriciteitswerken via onze zusterfirma MDO Utilities of u assisteren bij de implementatie van een nieuw voorraadbeheersysteem via onze zusterfirma MDO Move.

Kortom, MDO Group is de perfecte partner in uw zoektocht naar de ideale opbouw en inrichting van uw magazijn!

Aanpak en troeven

Door zijn uniforme aanpak streeft MDO Group er naar om u steeds de meest weloverwogen oplossingen aan te bieden om uw project tot een goed einde te brengen. Deze aanpak wordt gekenmerkt door een vast traject:

 • Kennismaking met de klant
 • Bezoek ter plekke
 • Duidelijke offerte en marktconforme tarieven
 • Grondige werfvoorbereiding
 • Professionele uitvoering met tussentijdse evaluatie en opvolging
 • Eindevaluatie

Zo kan MDO Group een kwalitatieve oplossing garanderen of het nu gaat om een klein, middelgroot of groot project.

Aanpak en troeven
Troeven icons

Hiervoor kunnen we steunen op een jarenlange expertise en een reeks troeven die in de loop der tijd werden opgebouwd:

 • Sterk team om snel en efficiënt te handelen
  • Chef-monteurs, monteurs, coaches, inspecteurs, elektrotechniekers, projectleiders, consultants, verhuizers, …
 • Infrastructuur met moderne apparatuur
  • Ruim gebouw, verschillende bedrijfsvoertuigen, transportmogelijkheden, hijs -en hefwerktuigen, …
 • Omgeving met focus op digitalisering
  • Gedetailleerde digitale dagrapporten en online opleveringen, mobiele controle van goederenstroom, evaluatie-app voor duidelijke en efficiënte nacontrole, …

VCA** CERTIFICAAT

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) en is een compleet programma, waarbij dienstverlenende bedrijven structureel en objectief gekwalificeerd worden op basis van hun VGM-beheersysteem.

MDO Technics voldoet aan alle voorwaarden en is VCA** (2 sterren) gecertificeerd.

Enkele voorwaarden om dit certificaat te verkrijgen, zijn o.a.:

 • Beschikken over een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie)
 • Logboek bijhouden van arbeidsongevallen, werkplekinspecties, etc.
 • Operationele medewerkers beschikken over een VCA basis diploma
 • Leidinggevenden beschikken over een VCA VOL diploma
 • Periodieke keuring van middelen en materiaal
 • Doelstellingen op VGM-gebied opstellen en realiseren
VCA certificaat logo

Werkgebied

Werkgebied mdo

MDO Group zet sterk in op de internationalisering en heeft in het algemeen een werkgebied van 750 km rond de hoofdzetel in Zottegem. Dit maakt het mogelijk om landgrensoverschrijdend dezelfde services aan te bieden.

Sinds 2018 heeft MDO Group een vestiging in Breda, Nederland en in 2019 openden we een nieuwe vestiging in Boeschepe, Frankrijk.

Daarnaast zijn we werkzaam in Luxemburg en Duitsland.

FIT Entiteitslogo op3lijnen EN

Organigram bedrijfsgegevens

Via onderstaande link kunt u een overzicht terugvinden van alle bedrijfsgegevens in de vorm van een organigram.

Wij hopen in de toekomst uw totaalpartner te worden voor de inrichting en het onderhoud van uw magazijn en bureelruimte. Dankzij onze dochterondernemingen zijn wij in staat om een flexibele, gediversifieerde en oplossingsgerichte service aan te bieden voor jullie logistieke knelpunten.

Wilt u een statisch opslagsysteem installeren of kiest u voor een geautomatiseerd systeem? Wilt u uw oude stellingen demonteren of moeten uw goederen verhuisd worden? Wilt u uw opslagsystemen laten inspecteren of bent u geïnteresseerd in een applicatie die u hierbij assisteert? Wilt u uw stock digitaliseren of heeft u nood aan extra bureelruimte in uw magazijn? MDO is uw partner!

Hieronder kunt u kort lezen welke wijzigingen er doorgevoerd zijn binnen MDO GROUP. Daarnaast kunt u ons organigram terugvinden, waarin de effectieve bedrijfsgegevens per firma in kwestie vermeld staan. Bij communicatie, bestellingen en facturatie willen wij u vragen om steeds de bedrijfsgegevens van de firma in kwestie te gebruiken om onnodige administratie te vermijden.

Allereerst willen we u informeren dat MDO Techniek BVBA een naam- en functiewijziging heeft ondergaan. Dit is de holding MDO GROUP BV geworden. Deze vennootschap staat in voor het beheer van haar dochterondernemingen (zie hieronder) én zal voor alle duidelijkheid geen operationele activiteit/dienst meer uitvoeren.

MDO TECHNICS BELGIUM BV zal vanaf 01/10/2020 de activiteiten van MDO Techniek BVBA verderzetten. Door onze internationale oriëntatie hebben we besloten om zowel voor MDO Group als haar dochterondernemingen een Engelstalige naamgeving toe te passen. De activiteiten van MDO Technics Belgium BV zijn gericht op alles wat met magazijninrichting te maken heeft: montage, demontage en onderhoud van opslagsystemen, constructies op maat, magazijninspecties en projectbegeleiding.

Deze firma heeft een NIEUW BTW NUMMER (BE 0751 628 650). Gelieve deze nieuwe gegevens te gebruiken bij jullie communicatie, bestellingen én facturatie. Facturen met verkeerde bedrijfsgegevens zullen niet aanvaard én teruggestuurd worden

MDO TECHNIEK NEDERLAND BV en MDO TECHNICS FRANCE SARL zijn onze vestigingen in respectievelijk Nederland én Frankrijk. Daarnaast hebben wij ook een entiteit in Luxemburg, nl. MDO–Techniek SPRL. Deze drie firma’s voeren dezelfde bedrijfsactiviteiten uit als MDO Technics Belgium BV. Het zijn echter zelfstandige entiteiten, met een eigen BTW nummer en facturatiegegevens.

MDO MOVE BV staat in voor de industriële verhuisprojecten, digitaal magazijnbeheer én softwareapplicaties van MDO (W.I.A. - Warehouse Inspection Application). Dit is opnieuw een zelfstandige entiteit, met een eigen BTW nummer en facturatiegegevens.

MDO UTILITIES BV is een bedrijfstak met activiteiten in HVAC, sanitair, elektriciteit én binneninrichting (MDO Systeemwanden). Dit is eveneens een zelfstandige entiteit, met een eigen BTW nummer en facturatiegegevens.

Algemene voorwaarden

Via onderstaande link kunt u een overzicht terugvinden van de algemene voorwaarden van MDO Group BV, maar ook van alle dochterondernemingen: